طریقه مصرف

طریقه مصرف :

قبل از مصرف خوب تکان دهید .

چکاندن دوازده قطره در زیر زبان ونگهداشتن آن به  مدت بیست ثانیه قبل و یا بعد از هر وعده غذایی (سه بار در روز ) .


مراحل رژیم

مقدار مصرف دارو

کالری  دریافتی روزانه

مدت مصرف دارو

 

آمادگی

دوازده قطره , 3 بار در روز

2000-1500

2 روز

پایداری

دوازده قطره , 3 بار در روز

500 

*40-21 روز 

تثبیت

 در این مرحله نیازی   به دارو نمیباشد

   800-1000

21  روز

 


*منظور از 21 الی 40 روز , زمانی است که به وزن دلخواه میرسید و بعد از آن میتوانید دارو را قطع کنید .

*مقدار کالری دریافتی خود را به تدریج افزایش دهید,برای خانمها 800 کالری و برای آقایان 1000 کالری در نظر گرفته شده است .

از خوردن روغن , قند , الکل و نشاسته اجتناب کنید.

زمان انتشار: سه شنبه 20 خرداد 1393 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۷۶۹