چطور عمل می کند؟

اچ سی ای از عملکرد آنزیم سیترات لیاس ( آنزیمی که کربوهیدراتها را به چربی تبدیل میکند ) جلوگیری میکند و باعث

کاهش اشتها میشود .

اچ سی ای همچنین موجب افزایش مقدار سروتونین در بدن میشود که محرک خلق و خوی خوب است و باعث

کاهش نشانه های  استرس ( همچون افسردگی و پریشانی) میشود.این کمکی است برای افرادی که تحت فشار

کاری و یا خانوادگی و یا هر دلیل  دیگری به خوردن روی می آورند . 

زمان انتشار: چهارشنبه 27 آذر 1392 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱۱