فواید مصرف HCA

  1.  جلوگیری از تبدیل کربوئیدراتها به چربی

  2.  کاهش اشتها

  3. خلق و خوی بهتر


 

 
زمان انتشار: سه شنبه 20 خرداد 1393 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۲