طریقه مصرف

قبل از مصرف خوب تکان دهید . دو بار در روز ( قبل از وعده غذایی ) نصف پیپت را در زیر زبان بچکانید و به

مدت شصت ثانیه آن را نگه دارید تا جذب شود بعد میتوانید آن را قورت دهید.

زمان انتشار: سه شنبه 20 خرداد 1393 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱