با سلام 

با توجه به اینکه ممکن است پاسخ سوال شما که از طریق ایمیل ارسال میشود به قسمت Spam آن برود لطفا به آن قسمت هم سر بزنید, با انتخاب جواب دریافتی در قسمت اسپم و زدن گزینه Not Spam بر روی آن , در آینده تمامی جوابها را به صورت عادی دریافت خواهید کرد .