کربوهیدرات مقاوم

 

در تحقیقات جدیدی که در اروپا بر روی دانشجویان تغذیه انجام شد این مطلب به اثبات رسید که اگر پاستا , ماکارانی  و یا مشتقات آن را بپزید و آن در یخچال گذاشته سرد کنید و یک روز بعد آن را مجدد گرم کرده و میل کنید 50% کربوهیدرات موجود آن به کربوهیدرات مقاوم در برابر هضم تبدیل میشود و به همین میزان جذب آن پایین میاید و کربوهیدرات مقاوم همچون فیبر عمل کرده و میتواند روش مناسبی جهت طبخ اینگونه غذاها در زمان بعد از رژیم و حفظ وزن کم کرده باشد.